Bạn không chuyên về UPS nhưng công ty mong muốn bạn làm bảo trì, bảo dưỡng UPS. Bạn không có thông tin kỹ thuật hay quy trình để bảo dưỡng. www.suachuaups.net giới thiệu các bạn quy trình bảo dưỡng UPS Santak 10KVA cơ bản. Hy vọng giúp các bạn có thể bảo trì bảo dưỡng UPS tốt.

A. Thu thập tình trạng vật lý và dữ liệu UPS.

  • Quan sát các hiện tường bất thường có khả năng gây hỏng hóc UPS như chập, cháy, nổ, ngập nước, hóa chất…
  • Tiến hành kiểm tra các thông số trên LCD,ghi nhận đầy đủ như điện áp,tần số đầu vào và đầu ra.thông số tải,thông số battery.v.v.v.v.
  • Ddùng Winpower hay Webpower ta phải lưu lại các thông tin trong data log và ….
  • Kiểm tra quan sát cảnh báo lỗi thông qua màn LCD và các đèn LED hiển thị. Nhấn ESC or Enter — chọn Help — chọn Only for service — chọn lần lượt các mục CURRENT FAULT/ CURRENT WARNING/
  • HISTORY RECORD — màn hình sẽ hiển thị ra các bảng mã lỗi tương ứng.

B. Tắt UPS hoặc chuyển chế độ UPS để bảo trì: 

1/ Đối với tải có thể ngưng hoạt động được : Tắt tải hoàn toàn à tắt Hệ thống UPS.

2/ Đối với tải không thể ngưng hoạt động được (trường hợp này nếu trong quá trình bảo dưởng hệ thống UPS mà có cúp điện thì hệ thống tải sẽ ngưng hoạt động.)

     a/ Nếu hệ thống có chế độ Bypass ngoài các bước tiến hành như sau: chuyễn UPS hoạt động chế độ Bypass và chuyển Bypass ngoài cho tải sử dụng điện trực tiếp. Sau đóoff CB input, OFF CB OUTPUT, OFF CB acquy (cách ly hoàn toàn hệ thống UPS)

C. Quy trình bảo dưởng bên trong UPS và tủ BATT

  BÊN TRONG UPS

1-    Mở cửa phía trước UPS

2-    Tháo hết các miếng định hướng gió.

3-    Xã tụ BUS (do các main PSDR nối với nhau nên ta chỉ cần xả trên một main là được rồi.

4-    Tháo main PSDR –kiểm tra –  Vệ sinh – gắn lại.(mỗi main PSDR có 8 dây và 1 dây )

5-    Tháo main CCB-POWER, CCB – SIGNAL kiểm  tra – Vệ sinh – gắn lại.

6-    Tháo nắp trên của UPS kiểm tra và vệ sinh bo sạc, bo STS, bo EMI.

7-    Đậy lại nắp trên UPS, gắn các miếng chấn gió trên main PSDR.

BÊN TRONG TỦ BATT

1-    Tháo nắp trên tủ batt, tháo nắp 2 bên tủ batt

2-    Kiểm tra điện áp từng batt,tổng các batt.

3-    Kiểm tra kết nối của các batt

4-    Kiểm tra CB BATT.

5-    Vệ sinh.

6-    Gắn lại các nắp 2 bên à nắp trên.

C. Khới động lại hệ thống :

 Sau khi tiến hành bảo dưởng và kiểm tra các thông số kỹ thuật xong(hoàn tắt bước V ) ta tiến hành khởi động lại hệ thống theo trình tự như sau:

     1/ Đối với tải ngưng hoạt động được: ON CB INPUT 1 và CB INPUT 2à KHỞI ĐỘNG TRÊN MÀNG HÌNH LCD à ON CB BATTà ON CB OUTPUT à KHỞI ĐỘNG TẢI.

     2/ Đối với tải không ngưng hoạt động được:

         a/ Nếu hệ thống có chế độ Bypass ngoài:ON CB INPUT 1 và CB INPUT 2(đảm bảo là UPS chỉ chạy chế độ bypass)àON CB OUTPUTà OFF chế độ bypass ngoàià KHỞI ĐỘNG UPS TRÊN LCDà ON CB BATT.

         b/ Nếu hệ thống không có chế độ Bypass : ON CB INPUT 1và CBINPUT 2àON CB OUTPUTà chuyển cong tắt bảo dưởng từ vị trí BPS sang UPSàđậy nắp công tắt bảo dưởngàKHỞI ĐỘNG UPS TRÊN LCD.

Bài viết của www.suachuaups.net

Ghi rõ nguồn www.suachuaups.net khi sử dụng lại thông tin này.