Nếu thời gian lưu điện hiện tại của UPS ko đáp ứng nhu cầu hiện tại của bạn, bạn có thể trang bị thêm module acquy ngoài của UPS để tăng thời gian lưu điện. Việc lắp thêm acquy ngoài khá dễ dàng vì UPS và acquy đã có các chuẩn đấu riêng, không thể đấu sai được. Sau khi lắp acquy mở rộng bạn cần phải cài đặt để UPS nhận đúng thông số acquy từ đó thời gian lưu điện hoạt động đúng.

Các bạn cùng tham khảo các lắp đặt và cài đặt acquy ngoài cho UPS SURT8000XLI và SURT10000XLI nhé :

Lắp đặt module acquy

cach lap acquy ngoai ups surt8000xli 1

Nối dây module acquy vào UPS

cach lap acquy ngoai ups surt8000xli 2

Termial mode là 1 giao thức để cấu hình UPS. Để cấu hình UPS các bạn làm theo thao tác bên dưới nhé :

Nối cáp truyền thông nối tiếp ( serial cable ) vào UPS

  1. Mở Hyper terminal như sau : Start=>Programs=>Accessories=>Communication=>Hyper terminal
  2. Douoble click vào biểu tượng Hyper terminal

Làm theo các bước =>đặt tên=>chọn biểu tượng

Chọn COM port và cài đặt như sau:

Bits per second-2400

data-bits 8

 parity – none

 stop bit – 1

 flow control – none

Nhấn Enter

3. Tùy chỉnh cài đặt số acquy mở rộng như sau:

Sau khi kết nối với Hyper terminal, theo các bước sau:

Nhấn enter để vào terminal mode. Nhấn Enter nhiều lần đến khi thông tin User Name xuất hiện. nhập thông số default như sau :

User name : apc

Password : apc

Nhấn 1 và enter để chọn trình quản lý thiết bị

Chọn lựa model UPS bằng cách chọn số tương ứng, sau đó nhấn enter

Nhấn 3 và enter để cài đặt

Nhấn 1 và enter để chọn cài đặt acquy

Nhập số module acquy ngoài , sau đó nhấn enter ( 1=internal battery module, 2=1 surt192xlbp….)

Nhấn 3 và enter để lưu

Nhấn esc nhiều lần để trở lại menu chính

Nhấn 4 để thoát

 

Lưu ý : vì acquy là sản phẩm rác độc hại, hãy vứt bỏ đúng cách, không bỏ vào lửa vì có thể gây cháy nổ