Để cấu hình cho card mạng UPS APC . Ta có thể cấu hình bằng 2 cách. 1 cấu hình thông qua công COM của UPS, 2 là thông qua cổng mạng LAN của UPS.

www.suachuaups.net giới thiệu với các bạn cách cấu hình thông qua công COM. 

1. Sử dụng máy tính kết nối với UPS

2. Cài đặt các thông số để giao tiếp với UPS qua HyperTerminal

– Mở HyperTerminal

– Lựa chọn cổng COM

– Đặt tên của file Hyper Terminal

– Chọn OK

 

cấu hình cho card mạng UPS APC

Sau khi kết nối thành công. Giao diện kết nối của phần mềm terminal xuất hiện thông tin yêu cầu đăng nhập User Name

 User Name : apc

 Password : apc

cấu hình cho card mạng UPS APC 2

 

Đặt địa chỉ TCP/IP cho card quản trị, gồm các thông số IP address, Subnet Mask, Defaul gateway thông qua lệnh tcpip

 

Gõ : tcpip –i ip address –s subnet mask –g defaul gateway

 

cấu hình cho card mạng UPS APC 3

 

 Nhấn enter để lưu

Gõ lệnh: tcpip để xem lại cấu hình đã thiết lập

cấu hình cho card mạng UPS APC 4

Gõ : reboot -> yes để kết thúc

cấu hình cho card mạng UPS APC 5

Sau đó truy cập UPS qua IP vửa thiết lập.