Hướng dẫn cài đặt phần mềm Power Panel Bussness Edition của UPS Cyber Power

huong dan cai dat phan mem Powerpanel Bussness Edition

Sau khi caì đặt xong màn hình hiển thị như sau :

sau khi cai dat xong

 

Màn hình hiển thị thông số UPS

các thông số của UPS

Màn hình cài đặt Event log

 

 

 

 

 

 

cai dat hong tin event

 

Nếu cần shutdown server thì cài đặt trong mục sau:

 

cai dat shutdown server

 

Cài đặt các thông số UPS  như điện áp ngõ vào, ngõ ra, điện áp acquy…..

 

cau hinh ups

 

Nếu cần shutdown server theo lịch thì cài đặt trong mục sau

 

dat lich shutdown server
kiem tra upsstatus ups trong phan memthay doi thong tin login UPSthong tin loi UPS

 

Hy vong với thông tin này sẽ giúp các bạn cài đặt và sử dụng phần mềm  Power Panel Bussness Edition của UPS Cyber Power