Để tăng khả năng ổn định cho hệ thống điện UPS thì UPS cần phải cấu hình chạy song song dự phòng và Bạn đã bao giờ nghĩ làm thế nào bạn có thể tiết kiệm năng lượng hơn với một hệ thống UPS hoạt động song song hoặc UPS dạng mô-đun?  Khi suy nghĩ về hiệu quả năng lượng cảu các thiết bị điện, bạn chắc chắn sẽ phải tìm được các chế độ tiết kiệm năng lượng của thiết bị và nó là một cách cải thiện hiệu quả năng lượng của UPS . Nếu là bộ lưu điện UPS Uninterruptible Power Supplies (UPS), thì chế độ tiết kiệm năng lượng là chế độ ECO mode . Chế độ này hoạt động tùy thuộc vào công nghệ UPS, kích thước và thiết kế cụ thể.

Chế độ Song song dự phòng thông minh của UPS Emerson
Thông thường UPS sẽ hoạt động ờ chế độ đơn hoặc chế độ song song. Trong các trường hợp trên, để tối ưu hóa năng lượng được sử dụng bởi một UPS, Emerson Network Power đã phát triển công nghệ độc quyền mang tên Song song thông minh cho UPS nguyên khối và Redundancy cho UPS mở rộng mô-đun. Cả hai công nghệ có khả năng cung cấp hiệu quả cao hơn mà không ảnh hưởng đến độ tin cậy và tính sẵn sàng.
Nếu bạn muốn biết thêm, hãy tìm hiểu thêm về chế độ song song với Intelligent và Redundancy: Hai công nghệ cho hiệu quả UPS cao hơn. Tài liệu này tập trung vào các công nghệ nói trên để nâng cao hiệu quả vận hành UPS khi máy đang hoạt động ở công suất thấp, đó là điều kiện điển hình được tìm thấy trong một trung tâm dữ liệu.
Trong chế độ song song thông minh và chế độ dự phòng , UPS sẽ tự động điều chỉnh và tối ưu hóa tiêu thụ năng lượng, do đó nâng cao hiệu quả của hệ thống theo nhu cầu phụ tải thực tế.