N là gì? N được định nghĩa đơn giản là nhu cầu của tải hay còn gọi là nhu cầu công suất tiêu thụ của các thiết bị được bảo vệ.

UPS cấu hình N+1 ( UPS cấu hình dự phòng song song ):

Cấu hình dự phòng song song gồm nhiều UPS cùng loại lắp song song. Hệ thống dự phòng N+1 nếu lượng công suất dự phòng ít nhất bằng công suất của 1 module trong các module song song của hệ thống. Ví dụ nếu tải có công suất 600KW, hệ thống nguồn sẽ gồm 2 UPS 600KW lắp song song, hay 3 UPS 300KW lắp song song.

SƠ DỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG NGUỒN CẤU HÌNH N+1

UPS cau hinh N+1

Cấu hình này dự phòng 100% các UPS hoạt động song song dự phòng cho nhau, trường hợp có 1 module UPS có sự cố các module còn lại đủ công suất để cung cấp nguồn liên tục cho tải. Tuy nhiên trong cấu hình này trong quá trình bảo trì bảo dưỡng 1 module UPS hệ thống nguồn hoạt động mà không có dự phòng lúc đó tải sẽ trong tình trạng không được bảo vệ.

Hệ thống N+2 khắc phục tình trạng này Hệ thống nguồn N+2 nếu công suất dự phòng bằng với 2 module trong hệ thống nguồn song song. Ví dụ nếu công suất tải là 400KW thì hệ thống N+2 gồm 3 UPS 400KW lắp song song hay 4 UPS 200KW lắp song song.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THÔNG NGUỒN CẤU HÌNH N+2

UPS cau hinh N+2

Cấu hình dự phòng song song cho phép có sự cố trên UPS đơn lẻ mà hệ thống nguồn vẫn đủ khả năng cung cấp điện liên tục cho tải.

Hệ thống dự phòng song song yêu cầu các module UPS phải cùng công suất và cùng nhà sản xuất.

Ưu điểm :

–         Tính sẵn sàng cao hơn so với cấu hình cộng công suất bởi vì công suất phụ được sử dụng nếu 1 module UPS có sự cố.

–         Có khả năng mở rộng khi nhu cầu tải tăng

–         Lắp đặt phần cứng đơn giản, hiệu quả về chi phí.

Hạn chế :

–         Tất cả các module lắp parallel phải cùng công suất, cùng nhà sản xuất, cùng thiết kế, cùng kỹ thuật, cùng định dạng.

–         Vẫn còn sự cố đơn lẻ trên đường vào và ra khỏi UPS.

–         Tải phải sử dụng trực tiếp từ lưới không được bảo vệ trong quá trình bảo trì UPS, bình accu mà việc này phải thực hiện ít nhất 1 năm 1 lần trong khoảng thời gian 2-4h.

–         Hiệu suất vận hành thấp vì không có UPS nào hoạt động 100%

–         Hệ thống sử dụng chung 1 đường bus ra-sự cố đơn lẻ.