N là gì? N được định nghĩa đơn giản là nhu cầu của tải hay còn gọi là nhu cầu công suất tiêu thụ của các thiết bị được bảo vệ.

UPS cấu hình cộng công suất hay UPS cấu hình N :

–         Là 1 hệ thống gồm 1 UPS đơn hay 1 hệ thống UPS lắp song song mà công suất của hệ thống nguồn băng với công suất của tải. Ví dụ 1 trung tâm dữ liệu với công suất của các thiết bị là 600KW thì cấu hình N là 1 UPS 600KW hay 2 UPS 300KW lắp song song hay 3 UPS 200KW lắp song song.

–         Cấu hình N là chính là yêu cầu công suất tối thiểu cần phải cung cấp cho hệ thống.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG NGUỒN CẤU HÌNH N

UPS cau hinh N

UPS hay bất kì thiết bị nào cũng cần  bảo trì, bảo dưỡng, do cấu hình này sử dụng toàn bộ công suất của UPS cấp cho tải nên với cấu hình này để bảo trì bảo dưỡng UPS cần thiết lắp bộ công tắc bypass ngoài. Công tắc bypass này rất quan trọng nó sẽ cung cấp nguồn điện lưới cho tải, giúp tải vẫn hoạt động trong khi bảo trì UPS.

Cấu hình này được thiết kế cho các hệ thống nhỏ ít quan trọng, không quan tâm đặc biệt tới tính liên tục của nguồn điện và hệ thống này không cần hơn 1 nguồn vào

 Ưu điểm :

–         Đơn giản, hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

–         Hiệu quả tối ưu vì UPS hoạt động 100% công suất

–         Tính sẵn sàng phụ thuộc vào điện lưới.

–         Có thể mở rộng tăng công suất nếu công suất tải tăng.

 

Hạn chế :

–         Tính sẵn sàng có giới hạn, trong trường hợp UPS gặp sự cố, tải sẽ được chuyển sang chế độ bypass, sử dụng trực tiếp từ lưới điện và không được bảo vệ.

–         Trong quá trình bảo trì UPS hay bình accu tải sử dụng trực tiếp từ lưới điện và sẽ không được bảo vệ.

–         Không có dự phòng, bảo vệ tải chống lại các sự cố nguồn trong truờng hợp bypass.

–         Độ ổn định của hệ thống phụ thuộc vào điểm yếu nhất của hệ thống.