UPS cấu hình 2N (Hệ thống nguồn kép)

– 2N, 2(N+1), 2N+2, (N+1)+(N+1) đều là các cách gọi khác nhau của hệ thống nguồn này. Hệ thống nguồn kép gồm 2 hệ thống nguồn UPS riêng, mỗi hệ thống UPS được cung câp từ nguồn riêng biệt. hai hệ thống nguồn này cung cấp 2 đường nguồn riêng biệt cho tải.

– Hệ thống gọi là 2N nếu mỗi hệ thống UPS riêng có cấu hình N.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG NGUỒN CẤU HÌNH 2N

UPS cau hinh 2N

Hệ thống là 2(N+1) nếu mỗi hệ thống nguồn riêng biệt có cấu hình N+1.

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG NGUỒN CÂU HÌNH 2(N+1)

UPS cau hinh 2(N+1)

–         Đối với cấu hình này hai hệ thống UPS hoạt động độc lập sử dụng nguồn riêng biệt cung cấp cho tải.

–         STS ( Static Tranfer Switch ): công tắc chuyển mạch qua lại giữa hai hệ thống nguồn trong trường hợp 1 hệ thống nguồn có sự cố.

–         Hệ thống cung cấp 2 đường nguồn tới tải nên loại bỏ sự cố đơn lẻ.

–         Với thiết kế này tải không cần phải sử dụng nguồn trực tiếp từ lưới trong quá trình bảo trì hệ thống nguồn.. Tuy nhiều sự cố đơn lẻ được loại trừ, độ tin cậy cao nhưng  chi phí thiết kế, lắp đặt rất cao.

Ưu điểm :

–         Hai đường nguồn vào riêng biệt cho phép loại bỏ sự cố đơn lẻ.

–         Cấu hình này có dự phòng đầy đủ từ ngõ vào tới tải đầu cuối.

–         Trong thiết kế 2(N+1), các UPS dự phòng vẫn tồn tại, thậm chí cả trong quá trình bảo trì hệ thống.

–         Module UPS, thiết bị chuyển mạch, và các thiết bị phân phối khác đều có thể bảo trì mà không cần phải ngắt tải hoặc chuyển tải sang chế độ bypass, không đưa tải vào nguồn không được bảo vệ.

–         Dễ dàng đảm bảo hệ thống luôn cung cấp nguồn cho tải và biết nguồn nào đang cung cấp cho tải nào.

Hạn chế :

–         Là giải pháp với chi phí cao nhất, do nhiều thiết bị dự phòng.

–         Hiệu suất thấp do các thiết bị hoạt động không đấy tải ở chế độ bình thường.

–         Hệ thống nguồn kép yêu cầu nguồn phải đặt 2 nơi riêng biệt nên không thích hợp cho các tòa nhà nhỏ thiếu không gian.