Giải pháp bộ lưu điện UPS APC luôn mang đến nguồn điện sạch, ổn định cho các thiết bị IT và công việc của quý khách.

Công ty Tín Phát trân trọng gửi tới quý khách hàng đại lý bảng báo  giá bộ lưu điện UPS APC  chính hãng năm 2016 như sau:

Part Number Description  Unit Price
(VND)
Warranty Xuất xứ
SUA1000I APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 670 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
       7.371.500 02 years Philipiines / India / China
SUA1000RMI2U APC Smart-UPS 1000VA USB & Serial RM 2U 230V
APC Smart-UPS, 670 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack Height 2 U
     12.075.000 02 years Philipiines / India / China
SUA1500I APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 980 Watts / 1500 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
       8.682.500 02 years Philipiines / India / China
SUA1500RMI2U APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U 230V
APC Smart-UPS, 980 Watts / 1500 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack Height 2 U
     13.225.000 02 years Philipiines / India / China
SUA2200I APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 1980 Watts / 2200 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot
     14.444.000 02 years Philipiines / India / China
SUA2200RMI2U APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 230V
APC Smart-UPS, 1980 Watts / 2200 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack Height 2 U
     15.640.000 02 years Philipiines / India / China
SUA3000I APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V
APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB
     20.021.500 02 years Philipiines / India / China
SUA3000RMI2U APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial RM 2U 230V
APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB, Rack Height 2 U
     21.217.500 02 years Philipiines / India / China
SUA5000RMI5U APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower
APC Smart-UPS, 4000 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Rack Height 5 U
     42.377.500 02 years Philipiines / India / China
UPS Line InterActive có màn hình hiển thị LCD
SMT1000I APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V
APC Smart-UPS,700 Watts /1000 VA,Input 230V /Output 230V, Interface Port SmartSlot, USB
     8.232.850 02 years Philipiines / India / China
SMT1000RMI2U APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V
APC Smart-UPS,700 Watts /1000 VA,Input 230V /Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, SmartSlot, USB, Rack Height 2 U
   13.172.100 02 years Philipiines / India / China
SMT1500I APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V
APC Smart-UPS,1000 Watts /1500 VA,Input 230V /Output 230V, Interface Port SmartSlot, USB
     9.137.900 02 years Philipiines / India / China
SMT1500RMI2U APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V
APC Smart-UPS,1000 Watts /1500 VA,Input 230V /Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, SmartSlot, USB, Rack Height 2 U
   13.831.050 02 years Philipiines / India / China
SMT2200I APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V
APC Smart-UPS,1980 Watts /2200 VA,Input 230V /Output 230V, Interface Port SmartSlot
   14.818.900 02 years Philipiines / India / China
SMT2200RMI2U APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V
APC Smart-UPS,1980 Watts /2200 VA,Input 230V /Output 230V, Interface Port USB, Rack Height 2 U
   17.562.800 02 years Philipiines / India / China
SMT3000I APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V
APC Smart-UPS,2700 Watts /3000 VA,Input 230V /Output 230V, Interface Port SmartSlot, USB
   20.773.600 02 years Philipiines / India / China
SMT3000RMI2U APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V
APC Smart-UPS,2700 Watts /3000 VA,Input 230V /Output 230V, Interface Port USB, Rack Height 2 U
   23.572.700 02 years Philipiines / India / China
UPS Double Conversion Online
SURT1000XLI APC Smart-UPS RT 1000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 700 Watts / 1000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Rack Height 2 U
     13.742.500 02 years Philipiines / India / China
SURT2000XLI APC Smart-UPS RT 2000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 1400 Watts / 2000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, Extended runtime model, Rack Height 2 U
     22.114.500 02 years Philipiines / India / China
SURTD3000XLI APC Smart-UPS RT 3000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 2100 Watts / 3000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port RJ-45 Serial, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 3 U
     27.025.000 02 years Philipiines / India / China
SURTD5000XLI APC Smart-UPS RT 5000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 3500 Watts / 5000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 3 U
     41.503.500 02 years Philipiines / India / China
SURT6000XLI APC Smart-UPS RT 6000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 4200 Watts / 6000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 3 U
     54.855.000 02 years Philipiines / India / China
SURT8000XLI APC Smart-UPS RT 8000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 6400 Watts / 8000 VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 6 U
     64.745.000 02 years Philipiines / India / China
SURT10000XLI APC Smart-UPS RT 10000VA 230V
APC Smart-UPS On-Line, 8000 Watts / 10 kVA,Input 230V / Output 230V, Interface Port DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, Smart-Slot, Extended runtime model, Rack Height 6 U
     71.300.000 02 years Philipiines / India / China