Nguyên lý hoat động của UPS

Nguyên lý hoat động của UPS

Hầu hết các UPS đều được thiết kế để cung cấp nguồn cho tải thông qua 3 chế độ : NORMAL, BATTERY, BYPASS. Tùy thuộc điều kiện thực tế UPS tự động sử dụng 1 trong 3 chế độ phù hợp mà không cần sự can thiệp của người vận  hành. Để đạt được điều này, bộ vi xử lý lôgíc và...