Đại lý UPS APC Việt Nam-Bộ lưu điện UPS APC

Chúng tôi đại lý chính thức UPS APC Việt Nam chuyên bán UPS APCbộ lưu điện APC cho Server, phòng máy chủ, data center với giá và dịch vụ chính hãng APC Việt Nam. UPS APC có nhiều dòng từ offline, line interactive, online với nhiều dải công suất đáp ứng cho tất các các nhu cầu công suất của thiết bị trên thị trường hiện nay. UPS APC đáp ứng công suất cho các máy tính bàn từ 500va hay 1000VA (1KVA), 2000VA (2KVA), 3000VA (3KVA), 5000VA (5kva), 6000va ( 6KVA), 8000va (8KVA) đến 10KVA và các dòng công suất lớn 3 pha từ 20kva-500kva.

Chúng tôi cam kết cung cấp hàng mới 100%, đầy đủ CO, CQ với dịch vụ bảo hành chính hãng và giá tốt nhất.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ chúng tôi. 

Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin Kết Nối Xanh

 

[tab_item title=”UPS Line InterActive”][/tab_item]

SUA1000I SUA1000RMI2U
SUA1500I
 SUA1000I  sua1000rmi2u  UPS APC SUA1500I
 GIÁ : 6.865.000 VND  GIÁ : 11.235.000 VND  GIÁ : 8.088.000 VND
 ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG

 

SUA1500RMI2U
SUA2200I
SUA2200RMI2U
 sua1500rmi2u  SUA2200I  sua2200rmi2u
 GIÁ : 12.298.000 VND  GIÁ : 13.442.000 VND  GIÁ : 14.561.000 VND
 ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG

 

SUA3000I
SUA3000RMI2U
SUA5000RMI5U
 SUA3000I  SUA3000RMI2U  SUA5000RMI5U
 GIÁ : 18.653.000 VND  GIÁ : 21.094.000 VND  GIÁ : 39.438.000 VND
 ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG

[tab_item title=”UPS Double Conversion Online”][/tab_item]

SURT1000XLI SURT2000XLI
SURTD3000XLI
 UPS APC SURT1000XLI  UPS APC SURT2000XLI  UPS APC SURTD3000XLI
 GIÁ : 12.785.000 VND  GIÁ : 20.584.000 VND  GIÁ : 25.153.000 VND
 ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG

 

SURTD5000XLI
SURT6000XLI
SURT8000XLI
 UPS APC SURT5000XLI  UPS APC SURT6000XLI  UPS APC SURT8000XLI
 GIÁ : 38.628.000 VND  GIÁ : 51.066.000 VND  GIÁ : 60.243.000 VND
 ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG

 

SURT10.000XLI
SURT10.000XLI
SURT10.000XLI
 UPS APC SURT10000XLI  UPS APC SURT10000XLI  UPS APC SURT10000XLI
 GIÁ : 66.496.000 VND  GIÁ : 66.496.000 VND  GIÁ : 66.496.000 VND
 ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG

 

[tab_item title=”OPTION-UPS ACCESSORIES “][/tab_item]

SURT192XLBP SURT48XLBP SURTRK
 acquy mo rong SURT192XLBP  acquy mo rong SURT48XLBP  rail kit SURTRK
 GIÁ : 15.319.000 VND  GIÁ : 8.812.000 VND  GIÁ : 3.378.000 VND
 ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG

 

SURTRK2 AP9630 AP9131
 rail kit SURTRK2  card mang AP9630  card mang AP9630
 GIÁ : 3.378.000 VND  GIÁ : 6.199.000 VND  GIÁ : 9.999.000 VND
 ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG  ĐẶT HÀNG