Hướng dẫn vận hành bộ lưu điện UPS eaton 9130

Hướng dẫn vận hành bộ lưu điện UPS eaton 9130

Hướng dẫn vận hành bộ lưu điện UPS eaton 9130 Thông số mặt trước UPS – (1): đèn chỉ thị nguồn điện lưới (UPS vận hành ở chế độ điện lưới) –sáng màu xanh UPS hoạt động bình thường, nháy sang khi có thông tin mới về UPS – (2): đèn chỉ thị UPS vận hành ở chế...