Chuyên sửa chữa UPS khôi phục hệ thống IT từ 2h-4h

Chuyên sửa chữa UPS khôi phục hệ thống IT từ 2h-4h

Ngày nay trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ, các hoạt động của phòng máy chủ, trung tâm dữ liệu đều là nơi vận hành các ứng dụng quan trọng trong tổ chức, rất nhiều mức độ sẵn sàng của hệ thống được yêu cầu nhằm đảm bảo tính an toàn của hệ thống. Như các bạn...