Hướng dẫn cách tự thay acquy cho UPS santak TG500 500VA

Hướng dẫn cách tự thay acquy cho UPS santak TG500 500VA

UPS Santak TG500 500VA là UPS sử dụng phổ biến nhất trên thị trường việt Nam, đối với gia đình Santak TG500 500VA thường được sử dụng cho các máy tính bàn modem, switch, đối với phòng nét thì được sử dụng cho máy chủ để tính tiền trong trường hợp mất điện đột ngột...
Cách thay thế acquy cho UPS Eaton 5110

Cách thay thế acquy cho UPS Eaton 5110

Acquy axit chì kín do đặc tính vật lý của nó nên tuổi thọ sẽ giảm dần theo thời gian, đến thời gian nào đó acquy sẽ bị hỏng và cần phải thay thế. Việc thay thế acquy cũng khá đơn giản. Nếu bạn có chút kiến thức về điện và một ít kỹ năng trong tháo lắp máy bạn sẽ dễ...