Kết hợp máy phát điện và UPS để bảo vệ nguồn điện 24/7

Kết hợp máy phát điện và UPS để bảo vệ nguồn điện 24/7

Kết hợp bộ lưu điện (UPS) và máy phát để cung cấp điện sẽ trở thành phương án tối ưu, đảm bảo nguồn điện luôn sẵn sàng 24 /7 cho các ứng dụng quan trọng Các hệ thống xử lý và truyền thông quan trọng như TTDL,ngân hàng trực tuyến, hệ thống bảo vệ khẩn cấp… luôn cần...