Các linh kiện ảnh hưởng tuổi thọ bộ lưu điện UPS

Các linh kiện ảnh hưởng tuổi thọ bộ lưu điện UPS

Vì phụ thuộc tuổi thọ tư nhiên nên dù được thiết kế để hoạt động ổn định cho các thiết bị quan trọng nhưng nhiều bộ phận quan trọng của UPS sẽ bị hư hỏng theo thời gian. Các bộ phận bị hỏng theo thời gian như : quạt giải nhiệt UPS, Acquy UPS, Tụ điện, MOV hoặc...