Cách cài đặt và lắp thêm bình acquy ngoài cho UPS APC

Cách cài đặt và lắp thêm bình acquy ngoài cho UPS APC

UPS UPS ngoài acquy nội, UPS còn có thể được đấu nối thêm bình ngoài để tăng thời gian lưu điện. Việc đấu nối khá đơn giản, các bạn có thể tự làm 1 cái để sử dụng trong nhà rất hiệu quả. Các bạn cùng tham khảo cách đấu nối thêm acquy mở rộng và cấu hình khi lắp acquy...