Làm gì với bộ lưu điện UPS cũ 2

Làm gì với bộ lưu điện UPS cũ 2