Hỏi : Tôi có một máy y tế (laser) mà nó cần 7500 VA tối đa và tối đa 40A hiện nay. Liệu UPS APC SURT10000XLI có đủ công suất cho thiết bị này ?

UPS cho thiet bi y te lazer

Trả lời : Đối với 1 thiết bị lazer khi khởi đổng sẽ có dòng khởi động khá cao và có khả năng gây quá tại tức thời cho thiết bị. Ngoài ra thiết bị Laser còn gây sụt điện trong mạch điện (tương tự như cách bạn có thể nhìn thấy ánh sáng đèn khi bạn cắm động cơ tủ lạnh vào), Điều này không tốt với UPS. SURT10000XLI có thể phù hợp về công suất nhưng không phù hợp cho thiết bị lazer 40A do đặc điểm hoạt động của thiết bị.
SURT10000XLI có công suất thực 8kW. Nếu máy đang chạy ở 230 volts điều đó sẽ có khoảng 35 amps suất (8000/230). Do đó sẽ không phù hợp.

Với thiết bị laser bạn cần chọn công suất UPS lớn hơn vài lần công suất thiết bị để đáp ứng dòng khởi động.