Trung tâm sửa chữa UPS


Hướng dẫn vận hành bộ lưu điện UPS eaton 9130

Hướng dẫn vận hành bộ lưu điện UPS eaton 9130 Thông số mặt trước UPS - (1): đèn chỉ thị nguồn điện lưới (UPS vận hành ở chế độ điện lưới) –sáng màu xanh UPS hoạt động bình thường, nháy sang khi có thông tin mới về UPS - (2): đèn chỉ thị UPS vận hành ở chế độ ắc quy –sáng màu vàng, nếu
Continue Reading →