Trung tâm sửa chữa UPS


Sửa lỗi UPS kêu liên tục, không vào điện, không lên nguồn

Bộ lưu điện UPS kêu liên tục, UPS không vào điện, UPS không lên nguồn là những lỗi thường gặp nhất trong các lỗi của bộ lưu điện UPS. Có những lỗi chỉ là lỗi đơn giản, người vận hành có thẻ tự xử lý 1 các dễ dàng. Thông thường đôí với các UPS không có màn hình LCD thì trạng thái lỗi c
Continue Reading →