Trung tâm sửa chữa UPS


Hướng dẫn cài đặt phần mềm Power Panel Bussness Edition của UPS Cyber Power

                Hướng dẫn cài đặt phần mềm Power Panel Bussness Edition của UPS Cyber Power Sau khi caì đặt xong màn hình hiển thị như sau :   Màn hình hiển thị thông số UPS Màn hình cài đặt Event log           &nbs
Continue Reading →