Trung tâm sửa chữa UPS


ups cong nghiep

UPS công nghiệp là gì? Các vấn đề về hệ thống UPS công nghiệp

UPS công nghiệp hay còn gọi là bộ lưu điện UPS công nghiệp có thiết kế khác so với UPS cho trung tâm dữ liệu, ngoài yêu cầu đảm bảo giữ nguồn điện liên tục thì UPS công nghiệp còn phải đáp ứng về tổng chi phí đầu tư, chi phí vận hành, hiệu quả và các yêu cầu khắc nghiệt khác trong ngà
Continue Reading →