Trung tâm sửa chữa UPS


Kết hợp máy phát điện và UPS để bảo vệ nguồn điện 24/7

Kết hợp bộ lưu điện (UPS) và máy phát để cung cấp điện sẽ trở thành phương án tối ưu, đảm bảo nguồn điện luôn sẵn sàng 24 /7 cho các ứng dụng quan trọng Các hệ thống xử lý và truyền thông quan trọng như TTDL,ngân hàng trực tuyến, hệ thống bảo vệ khẩn cấp… luôn cần được cung cấp năng l
Continue Reading →