Trung tâm sửa chữa UPS


so do khoi ups santak tg500

Hướng dẫn chi tiết lỗi và cách sửa chữa bộ lưu điện UPS santak

UPS Santak TG500 500VA là model được sử dụng  nhiều nhất trên thị trường việt Nam, UPS Santak TG500 500VA thường được sử dụng cho các máy tính bàn, modem, switch, hoặc được sử dụng cho máy tính tiền , trong công ty, văn phòng hoặc máy tính cá nhân đều có 1 UPS santak TG500 để lưu điện
Continue Reading →