Trung tâm sửa chữa UPS


sua chua ups tai can tho

Sửa chữa UPS

UPS là trái tim của hệ thống IT, cũng như các hệ thống quan trọng khác, nó cấp nguồn ổn định cho các thiết bị IT hoạt động liên tục. Tuy UPS được thiết kế cho các phụ tải quan trọng nhưng sau thời gian sử dụng acquy và các linh kiện điện tử cũng sẽ hư hỏng, khi đó các thiết bị IT ko t
Continue Reading →