Trung tâm sửa chữa UPS


cho thue ups

Cho thuê bộ lưu điện UPS APC, Eaton, Santak 2KVA…100KVA

Cho thuê UPS, bộ lưu điện là nhu cầu thường xuyên của khách hàng vì trong quá trình hoạt động của công ty, thiết bị chắc chắn bạn sẽ gặp các trường hợp sau : - Khi đang hoạt động bỗng nhiên UPS gặp sự cố cần phải chờ sửa chữa mà hệ thống IT vẫn phải hoạt động. - Hệ thống IT cần hoạt đ
Continue Reading →