Trung tâm sửa chữa UPS


bao hanh mo rong

Bảo trì, bảo hành mở rộng UPS

Bảo hành mở rộng  là tăng thời hạn bảo hành của sản phẩm từ thời gian tiêu chuẩn thêm 1-3 năm ngay khi mua sản phẩm, hoặc bảo hành mở rộng trọn gói cho thiết bị sau khi thiết bị hết thời gian bảo hành khi dùng đồng ý trả một khoản phí cho gói bảo hành mở rộng này.  Bảo hành mở rộng  k
Continue Reading →